De RSO

De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) zorgt vanaf 2016 voor schone, gezonde en prettige werkplekken voor collega’s bij de Rijksoverheid. Het vakmanschap van onze medewerkers vormt de basis van onze dienstverlening. Samen met partners binnen en buiten de Rijksoverheid zijn onze medewerkers iedere dag aan het werk in rijksgebouwen door heel Nederland. Als werkgever zorgen wij ervoor dat onze medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen in een goede en gezonde baan.

Organisatie in opbouw

De RSO is een jonge organisatie in opbouw. De dienstverlening wordt de komende jaren geleidelijk uitgebreid, omdat de Rijksoverheid de schoonmaak van haar gebouwen stapsgewijs weer in eigen beheer neemt. Afhankelijk van het aflopen van bestaande contracten tussen schoonmaakbedrijven en rijksorganisaties en het tempo van de opbouw van de RSO, gaat de RSO in gesprek over het overnemen van deze contracten. Schoonmaakmedewerkers op deze locaties kunnen dan in dienst komen van de Rijksoverheid. Als zij bij de RSO komen werken worden zij rijksambtenaar.