Onze organisatie

De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) is een dienstverleningsorganisatie van en voor het Rijk. Onze medewerkers zijn actief op verschillende locaties in het hele land, verdeeld in gebieden.

Aanspreekpunt op locatie

Op alle locaties is een aanspreekpunt aanwezig. Op kleine locaties kan dit een schoonmaakmedewerker zijn, een meewerkend voorman/voorvrouw of een objectleider. De manager Operatie geeft rechtstreeks leiding aan de dienstverleningsmanagers. Deze dienstverleningsmanagers hebben de personele verantwoordelijkheid voor de objectleiders en schoonmaakmedewerkers. Zij zien er samen op toe dat de afnemers tevreden zijn over de dienstverlening en zij zijn hierop aanspreekbaar. De manager Operatie is eindverantwoordelijke voor een goede schoonmaakdienstverlening op de rijkslocaties.

Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling

De medewerkers in de Operatie worden ondersteund door de afdeling Bedrijfsvoering. Voor het realiseren van de aansluittrajecten en nieuwe ontwikkelingen heeft de RSO een aparte afdeling Organisatieontwikkeling.

Onderdeel van de rijksbrede bedrijfsvoering

Het werkgebied van de RSO valt onder de facilitaire dienstverlening, onderdeel van de rijksbrede bedrijfsvoering. De directeur RSO is eindverantwoordelijk voor de dienstverlening van de organisatie, de bedrijfsvoering en de ontwikkeling van de organisatie.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De RSO is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en valt onder de verantwoordelijkheid van de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG). De pSG is daarmee de eigenaar van de RSO, hierbij wordt zij geadviseerd door een stuurgroep RSO waarin ondermeer opdrachtgevers vertegenwoordigd zijn.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de afspraken met vakbonden over de arbeidsvoorwaarden van de schoonmaakmedewerkers die bij de Rijksoverheid komen werken.

Directieteam

Het directieteam van de RSO bestaat uit:

  • Martin Meijer, interim-directeur van de RSO
  • Hans Pieter Stekelenburg, manager Operatie en tevens plaatsvervangend directeur van de RSO
  • Dymfie Garsten, manager Bedrijfsvoering
©Rijksschoonmaakorganisatie