Waar werkzaam

Het Rijk neemt vanaf 2016 contracten met schoonmaakbedrijven stapsgewijs over. Als het einde van de looptijd van een overeenkomst in zicht komt, gaat de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) tijdig in overleg met rijksorganisaties. De RSO maakt ook afspraken met het schoonmaakbedrijf over de overname van werkzaamheden. De schoonmaakmedewerkers die op deze locatie(s) werken, worden geïnformeerd over de veranderingen en de mogelijkheden om bij de RSO te komen werken.

Locaties

De RSO is een rijksbrede, landelijke dienstverlener. Op de kaart hieronder is de landelijke spreiding van onze opdrachtgevers zichtbaar. Wij zijn trots dat onze schoonmaakmedewerkers voor deze opdrachtgevers en rijkscollega’s werken.

Kaart

Almere
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Breda
Den Haag
Eindhoven
Groningen
Haarlem
Hoofddorp
Leeuwarden
Lelystad
Maastricht
Middelburg
Nieuwegein
Rotterdam
Ter Apel
Utrecht
Veenhuizen
Vlissingen
Wageningen
Zoetermeer
Zwolle

Opdrachtgevers

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Belastingdienst
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Nationaal Archief
 • Hoge Raad van Adel
 • FMHaaglanden
 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst 
 • Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Rijkswaterstaat
 • Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering