Waar werkzaam

Het Rijk neemt vanaf 2016 contracten met schoonmaakbedrijven stapsgewijs over. Als het einde van de looptijd van een overeenkomst in zicht komt, gaat de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) tijdig in overleg met rijksorganisaties. De RSO maakt ook afspraken met het schoonmaakbedrijf over de overname van werkzaamheden. De schoonmaakmedewerkers die op deze locatie(s) werken, worden geïnformeerd over de veranderingen en de mogelijkheden om bij de RSO te komen werken.

Locaties

De RSO is een rijksbrede, landelijke dienstverlener. Op de kaart hieronder is de landelijke spreiding van onze opdrachtgevers zichtbaar. Wij zijn trots dat onze schoonmaakmedewerkers voor deze opdrachtgevers en rijkscollega’s werken.

Kaart

Almere

Amsterdam

Apeldoorn

Arnhem

Assen

Breda

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Haarlem

Hoofddorp

Leeuwarden

Lelystad

Maastricht

Middelburg

Nieuwegein

Rotterdam

Ter Apel

Utrecht

Veenhuizen

Vlissingen

Wageningen

Zoetermeer

Zwolle

Opdrachtgevers

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Belastingdienst
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Nationaal Archief
 • Hoge Raad van Adel
 • FMHaaglanden
 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst 
 • Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Rijkswaterstaat
 • Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering