Rijksschoonmakers per vandaag aan de slag bij de Rechtspraak

Per 1 april maakt de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) met 206 gedreven schoonmaakmedewerkers ongeveer 37 locaties van de Rechtspraak schoon. De samenwerking is formeel bekrachtigd door de ondertekening van de dienstverleningsafspraken (DVA). Wegens de maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) vond er helaas geen bijeenkomst plaats.

Ondertekening DVA

De DVA is officieel ondertekend door Linda van der Sloot, directeur Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR) en Martin Meijer, directeur RSO. In de DVA zijn de afspraken van de dienstverlening tussen de RSO met de Rechtspraak vastgelegd.

Met het ondertekenen van de DVA mogen de schoonmaakmedewerkers zich rijksambtenaar noemen. De bedoeling was om in het bijzijn van de schoonmaakmedewerkers die werkzaam zijn op het LDCR en de rechtbank Midden Nederland, de DVA te ondertekenen. Wegens de maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) vond er helaas geen bijeenkomst plaats.

Overname dienstverlening

De RSO neemt de dienstverlening en schoonmaakmedewerkers stap voor stap over in de rijkspanden op het moment dat de contracten met de schoonmaakbedrijven aflopen. Hiervoor zijn er eerdere afspraken met de bonden gemaakt. De voorbereidingen van verschillende aansluitingen zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en een aantal panden van FMHaaglanden zijn in volle gang. 

Beeld: ©Rijksschoonmaakorganisatie
Twee schoonmaakmedewerkers poseren trots met nieuwe werkkleding van de RSO in het gerechtsgebouw van Midden-Nederland. Deze foto is op 20/02/2020 gemaakt door fotograaf Paul Voorham.