Rijksschoonmaakorganisatie en Dienst Justitiële Inrichtingen gaan samenwerking aan

Vanaf 1 maart maakt de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) samen met 123 gedreven schoonmaakmedewerkers de panden van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) schoon. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdag 8 maart werd hier uitgebreider bij stilgestaan en werd de samenwerking formeel bekrachtigd door het ondertekenen van de dienstverleningsafspraken (DVA).

Ondertekening dienstverleningsafspraken

Tijdens de feestelijke bijeenkomst hebben Peter Hennephof, Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, en Nicolet Dukker, directeur Rijksschoonmaakorganisatie, de dienstverleningsafspraken (DVA) ondertekend. In de DVA zijn de afspraken over de dienstverlening van de Rijksschoonmaakorganisatie met de Dienst Justitiële Inrichtingen vastgelegd.

“Het ondertekenen van de DVA is een bijzonder moment”, aldus Peter Hennephof. Hennephof vindt het een goede zaak dat schoonmaakmedewerkers die al jaren op de panden van DJI werken, nu echt collega’s worden.

O.a. schoonmaakmedewerkers tijdens de feestelijke bijeenkomst

Ook enkele schoonmaakmedewerkers waren aanwezig bij deze feestelijke bijeenkomst. De nieuwe collega’s zijn blij met hun overstap naar de Rijksoverheid als werkgever: “we horen er nu echt bij”. Nieuwsgierig naar de eerste ervaringen van de nieuwe rijkscollega's? Bekijk dan het filmpje.

Start van een goede samenwerking

Zowel Peter Hennephof als Nicolet Dukker kijken uit naar de verdere samenwerking. “Door de optimale inzet van beide partijen hebben we  kunnen inzetten op een goede start van de concern dienstverlening. Wij zien de verdere samenwerking met de RSO als rijksleverancier met alle vertrouwen tegemoet”, aldus Peter Hennephof.

Nicolet Dukker: “Juist door het gegeven dat we dit nu als rijkspartners gezamenlijk oppakken, kunnen we ook kijken naar de mogelijkheden die de samenwerking tussen de RSO en DJI nog verder kan versterken. Bijvoorbeeld ten aanzien van het opleiden van gedetineerden in hun traject terug naar de maatschappij.”

Overname dienstverlening gefaseerd

De RSO neemt de dienstverlening en schoonmaakmedewerkers stap voor stap over in de rijkspanden, op het moment dat de contracten met de schoonmaakbedrijven aflopen. Hiervoor zijn eerdere afspraken met de bonden gemaakt. De komende jaren zullen zo’n 2000 schoonmaakmedewerkers in dienst komen van het Rijk. Het kabinet wil als goede werkgever de schoonmaakmedewerkers van rijkspanden in dienst nemen, zodat zij als echte collega’s deel uitmaken van de Rijksoverheid.

Begin 2016 is de RSO als rijksbrede dienstverlener gestart op de locaties van meerdere rijksdiensten. De voorbereidingen voor het Nationaal Archief, waar de Rijksschoonmaakorganisatie 1 mei een start maakt, zijn nu in volle gang.