Rijksschoonmaakorganisatie en Belastingdienst bekrachtigen samenwerking

Vanaf 1 juni maakt de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) samen met ruim 400 rijksschoonmakers de panden van de Belastingdienst schoon. Hiermee is de Belastingdienst de 2e rijksdienst waar de Rijksschoonmaakorganisatie is gestart. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 7 juni hebben de Rijksschoonmaakorganisatie en de Belastingdienst formeel de samenwerking bekrachtigd door het ondertekenen van de Dienstverleningsafspraken (DVA).

Ondertekenen dienstverleningsafspraken

Tijdens de feestelijke bijeenkomst hebben Rob Boerboom, directeur Huisvesting, Facilitaire ontwikkeling en Arbo van Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, en Nicolet Dukker, directeur Rijksschoonmaakorganisatie, de dienstverleningsafspraken (DVA) ondertekend. In de DVA zijn de afspraken over de dienstverlening van de Rijksschoonmaakorganisatie met de Belastingdienst vastgelegd.

Het ondertekenen van de DVA is een bijzonder moment, aldus Rob Boerboom. “Ik vind het een goede zaak dat de schoonmaakmedewerkers , mensen die je al jaren kent in het gebouw, nu onze collega’s zijn geworden. De overgang de eerste dagen is soepel verlopen dankzij de goede samenwerking tussen de Belastingdienst en de RSO. We zien de verdere samenwerking met vertrouwen tegemoet.”

Schoonmaakmedewerkers tijdens feestelijke bijeenkomst

We horen er nu echt bij

Ook enkele schoonmaakmedewerkers waren aanwezig tijdens deze feestelijke bijeenkomst. De nieuwe collega’s zijn blij met hun overstap naar de Rijksoverheid als werkgever: “we horen er nu echt bij”. Een groot deel werkt namelijk al jaren in de panden van de Belastingdienst.

Minister Asscher is ook blij met de komst van de nieuwe collega’s. Hij wenst de Belastingdienst en de schoonmaakmedewerkers een goede en prettige samenwerking.

Belastingdienst als 2e rijksdienst over

De Rijksschoonmaakorganisatie neemt de dienstverlening en schoonmaakmedewerkers stap voor stap over in de rijkspanden op het moment dat contracten met schoonmaakbedrijven aflopen. Hierover zijn eerder afspraken met de bonden gemaakt. De komende jaren zullen zo’n 2000 schoonmaakmedewerkers in dienst komen van het Rijk. Het kabinet wil als goed werkgever de schoonmaakmedewerkers van rijkspanden in dienst nemen, zodat zij als echte collega’s deel uitmaken van de Rijksoverheid.

Begin dit jaar is de RSO als rijksbrede dienstverlener gestart op meerdere locaties van het ministerie van Economische Zaken. De Belastingdienst is de 2e rijksdienst waar de RSO is gestart. De voorbereidingen voor de Raad voor de Kinderbescherming en de Grafelijke Zalen, waar de Rijksschoonmaakorganisatie in juli een start maakt, zijn nu in volle gang.