Wie werkt er bij de RSO?

De meeste medewerkers van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) waren eerst in dienst bij een schoonmaakbedrijf. De komende jaren neemt de RSO het werk van schoonmaakbedrijven in rijksgebouwen weer over als contracten met marktpartijen zijn afgelopen.

Van schoonmaakbedrijf naar de RSO

Het Rijk heeft contracten met schoonmaakbedrijven om rijksgebouwen schoon te houden. Voor verschillende gebouwen gelden verschillende contracten met een bepaalde looptijd. Als zo’n contract afloopt en de RSO  het werk overneemt, dan worden schoonmaakmedewerkers die werkzaam zijn in een pand van het Rijk uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Voorwaarden

De Rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met de vakbonden over het in dienst nemen van schoonmaakmedewerkers. Medewerkers die voldoen aan voorwaarden die met de bonden zijn afgesproken, krijgen een aanbod om in dienst te komen bij de RSO. Dit zijn de voorwaarden:

  • De medewerker werkt tenminste 1,5 jaar in een gebouw van de Rijksoverheid.
  • Medewerkers die na 1 januari 2013 zijn begonnen, moeten in het bezit zijn van een taaldiploma en een erkend schoonmaakdiploma.


Deze aanbieding geldt niet voor:

  • De medewerker die de AOW- gerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • De medewerker die langer dan 26 weken arbeidsongeschikt is;
  • De medewerker ingedeeld is in de functie (ambulant) objectleider;
  • De medewerker die structureel meer werkt dan 48 uur per week bij één werkgever (tenzij voorafgaand aan de contractwisseling de uren boven de 48 zijn afgekocht overeenkomstig artikel 38 lid 6).


Als schoonmaakmedewerkers niet aan deze voorwaarden voldoen en wel bij de Rijksschoonmaakorganisatie willen werken, kunnen zij dit aangeven via HRM.RSO@minszw.nl. Dan wordt bekeken of er vacatures zijn om ook hen een baan aan te bieden.


Schoonmaakmedewerkers die in dienst komen van de RSO, worden ambtenaar. Zij krijgen dan dezelfde rechten en plichten als andere rijksambtenaren. Voordat zij in dienst kunnen treden van de RSO, moeten zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Schoonmaakmedewerkers moeten een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. In de Verklaring Omtrent Gedrag moet staan dat de schoonmaakmedewerker nooit een straf van de rechter heeft gehad of met justitie in aanraking is geweest.
  • Medewerkers die geen Nederlander zijn, moeten een verblijfsvergunning en/of een werkvergunning hebben.

Open sollicitatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden, maar wilt u wel graag bij de RSO komen werken? Laat het ons weten via HRM.RSO@minszw.nl. Ook andere geïnteresseerden kunnen een open sollicitatie sturen. Bekijk eerst of er een passende vacature is.