Arbeidsvoorwaarden

Medewerkers van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) zijn rijksambtenaar. Ze hebben dezelfde rechten en plichten als alle andere medewerkers in dienst van de Rijksoverheid.

Schoonmaakmedewerkers die overstappen van een schoonmaakbedrijf naar de RSO behouden hetzelfde jaarsalaris. De secundaire arbeidsvoorwaarden die gelden voor rijksambtenaren gelden ook voor hen op het moment dat ze in dienst komen bij de Rijksschoonmaakorganisatie.

Salaris

Bij de RSO krijgt de medewerker hetzelfde jaarsalaris als bij het schoonmaakbedrijf. In mei ontvangt de schoonmaakmedewerker vakantiegeld. Dit is 8% van het jaarsalaris.  De medewerker krijgt ook een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris. Een gedeelte hiervan wordt maandelijks aan de medewerker uitbetaald (1/12 deel van 6,1%) bij het salaris. Het overige deel (2,2%) krijgt de medewerker in november van ieder jaar uitbetaald.

Schoonmaakmedewerkers van de Rijksschoonmaakorganisatie kregen in 2017 een salarisverhoging van 2%. De Rijksschoonmaakorganisatie volgt in 2018 de CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf waarin een verhoging van 1,75% wordt toegepast op de salarissen. Deze verhoging wordt in het eerste halfjaar van 2018 op de salarissen voor de schoonmaakmedewerkers van de RSO toegepast. Het exacte moment wordt aangekondigd in de Staatscourant.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Naast een goed jaarsalaris, biedt het werken voor de RSO nog andere voordelen. Bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden zoals een reiskostenvergoeding, een pensioenregeling, ouderschapsverlof en korting op de zorgverzekering. Ook het ruilen van een deel van het salaris of vakantiedagen voor een opleiding of de aankoop van een fiets is mogelijk.

Opleidingen en cursussen

Schoonmaken is een vak. De RSO vindt het belangrijk dat medewerkers hier goed in zijn. Schoonmaakmedewerkers kunnen zich verder ontwikkelen door het volgen van een vakopleiding of cursus over schoonmaken. Ook het volgen van cursussen over sociale vaardigheden en de Nederlandse taal is mogelijk bij de RSO. Wij zijn aangesloten bij het Taalakkoord en wij zetten ons in voor de bevordering van de taalvaardigheid van onze medewerkers. In dit akkoord hebben wij taalambities vastgesteld voor zowel schoonmaakmedewerkers (A1 en A2 taalbeheersing) als objectleiders en meewerkend voormannen/-vrouwen (B1 taalbeheersing).  

De eed of de belofte

Iedere ambtenaar moet zich houden aan speciale regels. Dat geldt dus ook voor alle medewerkers binnen de RSO. De medewerkers ondertekenen een formulier met deze regels. Tijdens een bijeenkomst geven medewerkers aan dat zij zich aan de regels houden. Dat kan op twee manieren, waarvan de medewerker er zelf een kiest.


De medewerker legt óf de eed óf de belofte af:

  • Bij de eed zegt de medewerker: ‘Zo Waarlijk helpe mij God Almachtig’
  • Bij de belofte zegt de medewerker: ‘Dat verklaar en beloof ik’