Inkoopbeleid

De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) houdt zich aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Hierin staan afspraken waaraan opdrachtgevers (zoals de Rijksoverheid) en andere partijen zich houden bij de inkoop van werkzaamheden.

Kwaliteit boven prijs

De RSO kijkt in eerste instantie naar de kwaliteit van de uitvoering, voordat de RSO een bedrijf om een offerte vraagt. Hieronder vallen ook goede werkomstandigheden voor medewerkers van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan scholing en veilige, gezonde werkomstandigheden. Daarna wordt pas naar de prijs gekeken.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen, valt ook maatschappelijk verantwoord inkopen. Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent voor het Rijk onder meer dat bedrijven zich inzetten om gehandicapten en langdurig werklozen aan een baan (of stage) te helpen. Verder gelden er milieueisen bij de inkoop van diensten. Ook gebruikt het Rijk het inkoopbeleid bijvoorbeeld om innovaties te bevorderen en om meer kansen te geven aan mkb-bedrijven en zzp’ers.