Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2014

In deze Jaarrapportage Bedrijfsvoering wordt een integraal en samenhangend overzicht verstrekt van wat er afgelopen jaar heeft gespeeld op het gebied van de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen binnen het Rijk en de rijksdienst.