Overeenkomst Arbeidsvoorwaarden RSO

Overeenkomst tussen werkgever en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van medewerkers bij de nieuw op te richten Rijksschoonmaakorganisatie.