Medewerkers RSO trots en tevreden

De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) streeft ernaar niet alleen uitstekende schoonmaakresultaten te behalen, maar ook een goede werkgever te zijn. Wij zetten ons dagelijks in voor een schone, gezonde en prettige werkplek voor collega’s binnen het Rijk. En daarbij staan onze bevlogen medewerkers altijd centraal. In maart 2024 is voor de vierde keer een digitale medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. 

Trots en tevreden

De resultaten van het digitale onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectory, laten zien dat de tevredenheidsscores van de schoonmaakmedewerkers van de RSO dit jaar consistent hoog zijn, in lijn met de resultaten van de vorige meting in 2021. De tevredenheidsscore blijft indrukwekkend met een gemiddelde van 8,9. Voor de stelling 'Ik vind het leuk om bij de RSO te werken' wordt zelfs een score van 9,1 behaald. De resultaten tonen aan dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan (8,8), duidelijk weten wat hun taken zijn (9,2) en trots zijn op hun werk (8,9).

Beeld: ©Rijksschoonmaakorganisatie / Marieke Duijsters

Een sterk gevoel van autonomie

Voor de (ongeveer honderd) medewerkers in ondersteunende functies is een aangepaste vragenlijst gebruikt die past bij het type werk dat zij verrichten. Onder deze medewerkers heerst een sterke mate van autonomie. De resultaten laten zien dat medewerkers de vrijheid ervaren om zelf te bepalen hoe ze hun werk uitvoeren (7,7) en in welke volgorde (8,9). Ook zijn ze tevreden over de faciliteiten voor hybride werken (8,2). Op deze thema’s is een flinke stijging te zien ten opzichte van de vorige meting. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Zo kan er nog worden gewerkt aan een betere balans tussen werk en privé, en zien medewerkers mogelijkheden om de informatievoorziening binnen de organisatie te verbeteren.

Samen aan de slag

De resultaten van het MTO geven een helder beeld van wat er leeft onder de medewerkers, wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Als RSO streven we ernaar een voorbeeld te zijn van goed werkgeverschap. Daarom gaan we op basis van deze resultaten in gesprek met de teams. We gaan samen aan de slag om ervoor te zorgen dat de RSO een plek is en blijft waar iedereen met trots en plezier zijn of haar werk kan doen.