Publieksjaarverslag 2021: Rijksschoonmaakorganisatie blijft zich sterk maken voor ‘goed werkgeverschap’

De Rijksschoonmaakorganisatie heeft een publieksjaarverslag uitgebracht dat een beeld geeft van de belangrijkste organisatieontwikkelingen in het voorbije jaar. Rode draad in het jaarverslag vormen de interviews met vijf collega’s uit de dagelijkse schoonmaakoperatie. Ieder van hen vertelt een persoonlijk verhaal over ‘hoe hij of zij het werken bij en voor het Rijk ervaart’.

De Rijksschoonmaakorganisatie staat voor goed werkgeverschap voor de lage lonenschalen binnen de Rijksoverheid. In het jaarverslag laat de organisatie zien hoe het dagelijks vorm en inhoud geeft aan deze belangrijke sociale doelstelling. De interviews met eigen medewerkers geven een inkijkje in hun werkende leven en in de uitdagingen waar zij dagelijks voor staan.

De geportretteerde medewerkers gaan in op een voor de RSO én voor hen belangrijk thema en doel: een gezonde balans tussen werk en gezin, persoonlijke ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden, hun rol als objectleider, de verkregen kansen als arbeidsparticipant en het optreden als belangrijke vraagbaak voor collega’s op digitaal gebied.

Inpassing loongebouw Rijk en digitalisering

De absolute kroon op het werk was de inpassing van de schoonmaakmedewerkers in het loongebouw van het Rijk per 1 januari 2022. De hierover gevoerde onderhandelingen werden in oktober succesvol afgesloten. Er is in 2021 ook hard gewerkt om alle schoonmaakcollega’s te voorzien van een smartphone en een digitaal account van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In totaal werden bijna 1400 telefoons uitgereikt aan collega’s, die hiermee meteen ook werden aangesloten op de digitale werkomgeving van het Rijk.

Over de Rijksschoonmaakorganisatie

De Rijksschoonmaakorganisatie is een uitvoeringsorganisatie binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Rijksschoonmaakorganisatie begon in 2016 aan haar uitvoeringstaak om de rijksgebouwen in eigen beheer schoon te houden. Inmiddels houdt de organisatie met bijna 1700 collega’s 535 rijkspanden verspreid over heel Nederland schoon.
De Rijksschoonmaakorganisatie geeft hiermee als Rijk medewerkers in lagere loonschalen een stevigere positie door hen in dienst te nemen. Als werkgever zorgt zij ervoor dat medewerkers zich van hieruit verder kunnen ontwikkelen in een goede en gezonde baan en werkomgeving.

Wilt u graag een geprint exemplaar van het publieksjaarverslag RSO 2021 ontvangen? Stuur dan een berichtje naar communicatie.rso@minszw.nl, met vermelding van het adres waar wij het naar toe mogen sturen. Uit oogpunt van duurzaamheid is een beperkte oplage beschikbaar.

Bekijk onder "Publicaties" het digitale publieksjaarverslag 2021 van de Rijksschoonmaakorganisatie.

Beeld: ©Rijksschoonmaakorganisatie / Rijksschoonmaakorganisatie