Medewerkers Rijksschoonmaakorganisatie betrokken, bevlogen en tevreden

In december 2021 is binnen de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) voor de derde keer een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. Het streven naar goed werkgeverschap is een hoofddoelstelling van de RSO. De RSO vindt het belangrijk dat haar medewerkers hun werk goed en met plezier kunnen doen. Om dit te bereiken hebben de 1600 medewerkers in het MTO laten weten wat er goed gaat en waar verbetering nodig is.

Medewerkers RSO betrokken, bevlogen en tevreden

De RSO is sinds 2016 verantwoordelijk voor de schoonmaakdienstverlening van de Rijksoverheid. Onze schoonmaakmedewerkers in de Operatie zijn werkzaam op 573 locaties bij 26 opdrachtgevers in het hele land. Het is mooi om te zien dat de medewerkers uit de Operatie een positief oordeel over het werken bij de RSO hebben. De scores op tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid zijn hoog met respectievelijk een 9,0, een 8,7 en een 8,5. Dit is een verbetering vergeleken met het vorige MTO van twee jaar geleden.

Mijlpalen

In de afgelopen jaren heeft de RSO met alle medewerkers veel bereikt, ondanks alle uitdagingen waar corona ons voor heeft gesteld. Een belangrijke mijlpaal was op 1 januari dit jaar, de inpassing van de medewerkers van de RSO in de nieuwe CAO voor medewerkers van de Rijksoverheid. Andere mijlpalen waren bijvoorbeeld de invoering van de dagschoonmaak en de invoering van een uniform tarief voor onze dienstverlening.

Een organisatie waarin iedereen in zijn kracht staat

Als RSO zijn we blij met de uitslag. Het geeft een goed beeld van wat er onder de medewerkers leeft, waar ze trots op zijn én waar gezamenlijk nog aan gewerkt mag worden. De RSO werkt inmiddels al samen met de medewerkers aan de verbeterpunten die voortvloeien uit het MTO. Op deze manier bouwen we met elkaar aan de verdere professionalisering van de RSO en aan een organisatie waarin iedereen in zijn kracht staat.

RSO medewerkers

Beeld: ©Paul Voorham / Rijksschoonmaakorganisatie