Jaarverslag 2020 blikt terug op een intensief en woelig jaar voor de RSO

De Rijksschoonmaakorganisatie heeft haar jaarverslag uitgebracht over het reilen en zeilen van de organisatie in 2020. Het jaarverslag toont een beeld van een intensief, woelig jaar voor de RSO. Een jaar waarin, naast de uitdagingen die een organisatie in transitie met zich meebrengt, corona een belangrijke invloed op onze werkzaamheden had. Behalve terugblikken wordt in het jaarverslag vooruit gekeken naar het volgend jaar en de gemaakte strategische keuzes voor 2021.

In het jaarverslag legt de RSO verantwoording af over de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de gerealiseerde resultaten zoals afgesproken in het A3 jaarplan en de begroting van de RSO.

Het jaar 2020 was een intensief en bewogen jaar voor de RSO. Een jaar waarin corona een belangrijke invloed op de werkzaamheden had. Al snel na het uitbreken van de pandemie in Nederland richtte de RSO een corona crisisteam op. Als schoonmaakorganisatie was ons belangrijkste doel dat zowel onze klanten als onze schoonmaakmedewerkers gezond en veilig konden blijven werken.

Dé schoonmaakdienstverlener voor de Rijksoverheid
Sinds de start in 2016 is de RSO uitgegroeid tot dé schoonmaakdienstverlener van en voor de Rijksoverheid. Met per eind 2020 ruim 1600 medewerkers maken we in heel Nederland maar liefst 575 rijkspanden schoon! Deze explosieve groei ging niet zonder slag of stoot. In de periode van 2016 – 2020 had het aansluiten van alle rijkspanden op de schoonmaakdienstverlening van de RSO en het daarbij probleemloos overnemen van het personeel absolute topprioriteit. Daardoor bleef de inrichting van de organisatie wat achter.

Verder professionaliseren
In 2020 is de aandacht uitgebreid naar het verder professionaliseren van de interne organisatie en het relatiemanagement. Zo is de besluitvorming over het toekomstige tariferingsstelsel voorbereid en is het handboek AO/IB opgesteld. In 2021 krijgt de implementatie van het handboek AO/IB en de uitwerking van het tariferingsstelsel verder vorm. Ook werken we de basisadministratie verder uit: de management rapportage krijgt vorm en de metrage van de panden wordt verder geactualiseerd. Daarnaast worden de inkoop- en verkoopprocessen verder geprofessionaliseerd en zoveel mogelijk gestandaardiseerd.

Resultaatgericht schoonmaken hoog op de agenda
Het verder uitrollen van de dienstverleningsafspraken waarbij dagschoonmaak en resultaatgericht schoonmaken de leidende principes zijn, staat in 2021 hoog op de agenda. Uiteraard doen wij dit alles in nauw overleg met de opdrachtgevers: onze rijkspartners. In 2021 ligt daarom de focus op het professionaliseren van relatiemanagement en relatiebeheer. Hierdoor kunnen we opvolging geven aan de DVA-afspraken, kunnen klanttevredenheidsmetingen worden uitgevoerd en overlegstructuren worden ingevuld.

Ondanks onverwachte uitdagingen is het jaarplan 2020 op hoofdlijnen gerealiseerd. Iets waar we trots op zijn en wat recht doet aan het harde werken van alle medewerkers van de RSO.

Bekijk hieronder het digitale jaarverslag 2020 van de Rijksschoonmaakorganisatie.