Vertrek & opvolging manager Operatie RSO

Rogier Trampe (manager Operatie) vertrekt met ingang van 27 juli a.s. bij de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO). Rogier heeft de afgelopen jaren zich met veel passie en energie ingezet om de RSO van start-up uit te bouwen tot een rijksuitvoeringsorganisatie waarin de missie omtrent goed werkgeverschap en goede dienstverlening nu dagelijks met meer dan 1200 medewerkers wordt waargemaakt. Wij zijn Rogier zeer erkentelijk voor zijn tomeloze en energieke inzet tijdens de opbouwjaren van de RSO en wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan. Rogier neemt nog een aantal welverdiende vakantiedagen op waardoor zijn laatste werkdag op 4 juni 2020 is. Op 2 juli neemt Rogier officieel afscheid. Door de coronacrisis is dit afscheid beperkt tot een kleine kring van collega’s.

Opvolging manager Operatie

De vacature die door het vertrek van Rogier ontstaat wordt per 1 juli a.s. ingevuld door drs. Hans Pieter Stekelenburg. Hans Pieter is momenteel projectleider en plaatsvervangend DT-lid bij de directie Inkoop-, Facilitair- en Huisvestingsbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor werkte hij bij de Belastingdienst, onder meer als lid van het directieteam van het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening.

Beeld: ©Rijksschoonmaakorganisatie
Rogier Trampe