Commissie van Aanbestedingsexperts: klacht OSB ongegrond

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is tevreden met het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze Commissie behandelde de klacht die de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) had ingediend tegen het inbesteden van de schoonmaak. De Commissie heeft de klacht van de OSB ongegrond verklaard.

De Rijksschoonmaakorganisatie

Het Rijk ziet in het advies een ondersteuning van de rechtsgeldigheid van het kabinetsbeleid om de schoonmaakmedewerkers van rijkspanden als goed werkgever in dienst te nemen en als gewone collega’s deel uit te laten maken van de overheidsorganisatie.

Inmiddels is de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) gestart bij het ministerie van EZ (locaties van het ministerie van EZ, de ACM, RVO en NVWA) en zijn de voorbereidingen voor de Belastingdienst in volle gang. De schoonmaakbedrijven blijven hun medewerking verlenen aan de RSO, met instandhouding van de geuite bezwaren. Zij vinden met het Rijk dat schoonmaakmedewerkers niet de dupe mogen worden van deze discussie.

Samenwerking

Ondanks de verschillen van inzicht over het inbesteden zien het Ministerie en de OSB mogelijkheden om op een aantal terreinen de samenwerking te intensiveren. Ook de schoonmaaksector kan het kabinet helpen met het dichterbij brengen van maatschappelijke doelen. Daar wil OSB graag aan meewerken. Veel mensen beginnen een carrière in de schoonmaak en groeien door naar bijvoorbeeld objectleider of rayonleider. De sector biedt mensen zo kansen om te groeien en een loopbaan op te bouwen. Ook thema’s als integratie, taallessen en participatie staan hoog op de agenda waar ook samen met sociale partners aan wordt gewerkt.

Advies van de commissie

Kijk voor het advies van de Commissie op www.commissievanaanbestedingsexperts.nl.