Akkoord met bonden over arbeidsvoorwaarden schoonmakers

De ministerraad heeft op 10 februari 2015 ingestemd met het akkoord over de arbeidsvoorwaarden voor schoonmaakmedewerkers die bij de Rijksoverheid in dienst komen. Met de inbesteding wil het kabinet de schoonmakers als gewone collega’s deel van de Rijksoverheid uit laten maken. Daarmee voert het kabinet de afspraak in het regeerakkoord uit om de positie van werknemers in de facilitaire dienstverlening te verbeteren.

Voor de inbesteding wordt de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) opgericht, onder verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naar verwachting start de RSO begin 2016 met haar schoonmaakwerkzaamheden. In de periode tot 2021 neemt zij alle locaties van het Rijk in beheer op het moment dat de contracten met marktpartijen aflopen. 

Ondertekening

De ondertekening van het akkoord voor de inbesteding van de schoonmaak bij het Rijk vond op zeer feestelijke wijze plaats op vrijdagmiddag 6 februari. Onder toeziend oog van tal van schoonmaakmedewerkers zette minister Lodewijk Asscher zijn handtekening onder het akkoord met de FNV. Bekijk het filmpje van deze gebeurtenis via deze externe link.