UBR en RSO gaan nauw samenwerken

Met een prachtig uitzicht over Den Haag werd op Prinsjesdag bij het ministerie van SZW de overeenkomst tussen de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) en UBR getekend. De RSO gaat op termijn de schoonmaak van alle gebouwen binnen de Rijksoverheid overnemen en in eigen beheer uitvoeren.

Op 1 januari 2016 wordt gestart met de schoonmaak bij onder andere het ministerie van EZ. Met deze inbesteding wil het kabinet de schoonmaakmedewerkers als gewone collega’s deel van de Rijksoverheid uit laten maken. Daarmee voert het kabinet de afspraak in het regeerakkoord uit om de positie van werknemers in de facilitaire dienstverlening te verbeteren.

UBR ondersteunt RSO

“Ik zie veel kansen in de samenwerking tussen RSO en UBR”, zegt Nicolet Dukker, directeur RSO. “Als RSO zijn we te klein voor een aantal functies. Zoals bijvoorbeeld het functioneel beheer van een ICT systeem voor de planning. UBR heeft deze kennis voor andere onderdelen wel in huis. Daar kunnen we eenvoudig op meeliften. We zijn nog volop bezig met het opzetten van onze organisatie. Er moet nog veel gebeuren. Ik heb alle vertrouwen in dat er met de hulp van UBR op 1 januari aanstaande een organisatie staat die kan gaan draaien.”

Interdepartementale mijlpaal

Net als Nicolet Dukker benadrukt Irene van Munster, directeur UBR, het bijzondere karakter van de samenwerking. “Het opzetten van de RSO is een interdepartementale mijlpaal. Het is voor UBR een uitdagende opdracht om de RSO mee vorm te geven. We voelen ons net zo verplicht als de RSO om er een succes van te maken. Dat is wat ons bindt.” UBR gaat de RSO ondersteunen op het gebied van bedrijfsvoering. In de eerste fase begeleidt UBR bij het inrichten van de bedrijfsvoeringprocessen. In de tweede fase, de beheerfase, levert UBR reguliere dienstverlening. Hieronder vallen onder andere de financiële administratie, personeelszorg en inkoop.

Vlnr (zittend): Nicolet Dukker (directeur RSO), Irene van Munster (directeur UBR) Vlnr (staand): Rob Kemens (UBR|Bedrijfsvoering & Financiën), Jeroen Staal (programmamanager RSO), Rob Jansen (projectmanager RSO), Lex Léone (manager UBR|Ontwikkelbedrijf), Dymfie Garsten (projectmanager RSO vanuit UBR)