Rijksschoonmaakorganisatie kiest voor Alpheios

De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) heeft na een Europese aanbestedingsprocedure een overeenkomst gesloten met Alpheios om de komende jaren schoonmaakmachines, schoonmaakmiddelen en schoonmaakmaterialen te gaan leveren. Deze partner biedt de RSO een professionele en duurzame schoonmaakmethodiek, die past bij het vakmanschap van de schoonmaakmedewerkers en de kwaliteit die de RSO wil leveren.

Een uniforme schoonmaakmethode ondersteunt de RSO bij het invoeren van een eenduidige werkwijze voor al haar schoonmaakmedewerkers zorgt voor een herkenbare uitstraling. Dit is belangrijk, omdat de RSO de komende jaren op verschillende rijkslocaties in het land gaat schoonmaken. De Rijksschoonmaakorganisatie gaat daarbij werken met de schoonmaakmethodiek en schoonmaakmaterialen die Alpheios heeft ontwikkeld . Daardoor kunnen de schoonmaakmedewerkers van de RSO hun vak prettig, ergonomisch verantwoord en efficiënt uitoefenen. Ook voldoen de middelen en materialen aan de milieucriteria van de Rijksoverheid en de eisen die vanuit het Europese Ecolabel worden gesteld.

Opleidingen

Voorafgaand aan het gebruik van de schoonmaakmiddelen en materialen krijgen de medewerkers een uitgebreide instructie van Alpheios. Ook worden de medewerkers op de werkplek zelf begeleid in de wijze waarop zij de schoonmaakmiddelen en -materialen het beste kunnen gebruiken bij de uitoefening van hun vak. Periodiek wordt de kwaliteit en beleving van eindgebruikers van panden gemeten om te bekijken of en waar verbeterpunten zijn in onder meer de gebruikte schoonmaakmethodiek.

Inkoopprocedure

Alpheios is één van de grootste bedrijven op het gebied van professionele schoonmaakproducten, schoonmaaksystemen en schoonmaakstrategieën in de Benelux. Het bedrijf is geselecteerd na een Best Value Procurement-procedure, die in het voorjaar is gestart en door de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) werd begeleid. Afsluitend onderdeel van deze procedure is een zogenoemde concretiseringsfase, waarin Alpheios een plan van aanpak heeft uitgewerkt voor de komende jaren. De initiële duur van de overeenkomst is vier jaar, met een viertal opties tot verlenging voor een periode van steeds één jaar. In januari 2016 start de Rijksschoonmaakorganisatie met het schoonmaken van panden van het ministerie van EZ.