Meer vaste banen in lagere loonschalen bij Rijksdienst

Bij ministeries, diensten en bedrijven die voor het Rijk werken komen er samen ruim 3.350 vaste arbeidsplaatsen voor mensen in de lagere loonschalen. Dat is een forse toename; nu zijn er 4.200 vaste arbeidsplaatsen in een lagere loonschaal bij het Rijk. Dat worden er ruim 7.500. Het zijn vooral banen in de beveiliging, schoonmaak en post- en koeriersdiensten.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Hierdoor krijgen meer mensen in lagere loonschalen een vaste baan bij het Rijk of bij een bedrijf dat voor het Rijk werkt, in plaats van een (tijdelijke) baan bij een extern bedrijf. Zo geeft het kabinet aandacht aan de kwetsbare positie op de arbeidsmarkt van mensen in de lagere loonschalen.

Bij ministeries en diensten

Bij ministeries en diensten wordt werk dat vroeger was uitbesteed weer gedaan door werknemers in eigen dienst met vaste banen. Het gaat daarbij om 2.500 lager betaalde banen in de beveiliging, de schoonmaak en bij post- en koeriersdiensten.

Via bedrijven

Bedrijven die voor het Rijk werken - vooral in de catering en de beveiliging - bieden de komende jaren minstens 850 vaste banen in een lage loonschaal. Het Rijk biedt die bedrijven een langere contractduur; zij kunnen hun personeel dan gemakkelijker in vaste dienst nemen in plaats van op een tijdelijk contract.

Kleinere overheid

Aan de ene kant moet de Rijksoverheid kleiner worden. Tegelijkertijd wil het kabinet ervoor zorgen dat mensen die bij de Rijksoverheid hun baan verliezen wel een andere baan krijgen. Daar zijn met de vakbonden ook afspraken over gemaakt. Dat speelt bijvoorbeeld bij de Dienst Justitiƫle Inrichtingen. Een deel van de gevangenbewaarders die hun baan verliezen door het sluiten van gevangenissen, kunnen na omscholing aan de slag in de beveiliging bij de Rijksoverheid.